Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

4168 757e
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
atlantyda
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 09 2017

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
7817 76f4 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viamikrokosmos mikrokosmos

April 03 2017

atlantyda
2843 0ad6
Reposted fromborsuk borsuk viajedriq jedriq
3540 ee86 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viajedriq jedriq
6580 f1bb 500
Reposted fromidiod idiod viamarlylee marlylee

March 31 2017

1588 d593
Reposted frombaboooshka baboooshka viaCoriLiar CoriLiar

February 24 2017

atlantyda
Reposted fromjasminum jasminum viarzzkropka rzzkropka
atlantyda
8995 f879
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialissie lissie

February 22 2017

atlantyda
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
atlantyda
4233 6303
atlantyda
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaicantsleepatnight icantsleepatnight

February 21 2017

atlantyda
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaunmadebeds unmadebeds

February 20 2017

atlantyda
Gdybyś jutro zastanawiał się kim jest kobieta wisząca w łazience, to ja, Zofia, twoja od 25 lat żona. 
atlantyda

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.

Reposted bytarczyncellottibluebellzamknioczyleniwieecola4650chceuciecbellabelladancingwithaghostpiehusBloodEve
atlantyda

Superprezerwatywy: rzucaj się na wszystko, obciągaj druty, uprawiaj seks w trójkę i sodomię pod gołym niebem, na przykład na parkingach, bo tylko to cię interesuje. Superprezerwatywy: już nic nie przeszkadza ci być dziwką.

Reposted bynatorystaaarahazaynlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl